Gözenekli Yalıtım Malzemesinin Isıl İletkenliğinin Analitik ve Deneysel Olarak İncelenmesi

Hüsamettin TAN, Battal DOĞAN

Özet


Binalarda ve farklı alanlarda enerji kayıplarının azaltılması amacıyla kullanılan gözenekli yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenliğinin incelenmesi gerekir. Bu çalışmada gözenekli bir yalıtım malzemesi olan EPS’nin farklı yoğunluktaki ısıl iletkenliği analitik ve deneysel olarak araştırılmıştır. Deneysel çalışmalar 16, 21 ve 25 kg/m3 yoğunluk değerine sahip numuneler için ısı akış metre metoduna göre ölçüm yapan Fox 314 cihazında gerçekleştirilmiştir. Analitik çalışmalarda literatürde yaygın olarak kullanılan teorik modeller kullanılarak efektif ısıl iletkenlik değeri belirlenmiştir. Ek olarak, deneysel sonuçlara göre ısıl iletkenliğin yoğunluğa bağlı olarak değişimi belirlenmiş olup ampirik bir bağıntı türetilmiştir.

 


Anahtar Kelimeler


Gözeneklilik; Isıl iletkenlik; EPS; Sıcaklık ölçümü; Yalıtım

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Pérez-Lombard, L., J. Ortiz, and C. Pout, A review on buildings energy consumption information. Energy and Buildings, 2008. 40(3): p. 394-398.

Yang, L., H. Yan, and J.C. Lam, Thermal comfort and building energy consumption implications – A review. Applied Energy, 2014. 115: p. 164-173.

Büyükalaca, O. and H. Bulut, Detailed weather data for the provinces covered by the Southeastern Anatolia Project (GAP) of Turkey. Applied Energy, 2004. 77(2): p. 187-204.

Gnip, I., S. Vėjelis, and S. Vaitkus, Thermal conductivity of expanded polystyrene (EPS) at 10°C and its conversion to temperatures within interval from 0 to 50°C. Energy and Buildings, 2012. 52: p. 107-111.

K. T. Yucel , C.B., C. Ozel Thermal Insulation Properties Of Expanded Polystyrene As Construction And Insulating Materials. 15th Symposium on Thermophysical Properties, NIST/ASME, Boulder, Colorado, 2003: p. 54–66.

Mıhlayanlar, E., Ş. Dilmaç, and A. Güner, Analysis of the effect of production process parameters and density of expanded polystyrene insulation boards on mechanical properties and thermal conductivity. Materials & Design, 2008. 29(2): p. 344-352.

Lakatos, Á. and F. Kalmár, Investigation of thickness and density dependence of thermal conductivity of expanded polystyrene insulation materials. Materials and Structures, 2012. 46(7): p. 1101-1105.

Gong, L., et al., Thermal conductivity of highly porous mullite materials. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2013. 67: p. 253-259.

Tavman, I.H., Effective thermal conductivity of isotropic polymer composites. International Communications in Heat and Mass Transfer, 1998. 25(5): p. 723-732.

Cernuschi, F., et al., Modelling of thermal conductivity of porous materials: application to thick thermal barrier coatings. Journal of the European Ceramic Society, 2004. 24(9): p. 2657-2667.

Carson, J.K., et al., Thermal conductivity bounds for isotropic, porous materials. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2005. 48(11): p. 2150-2158.

Numan YÜKSEL , A.A., Gözeneklİ Malzemelerİn Etken Isil İletkenlİklerİ Üzerİne Mevcut Çalişmalar. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., 2010. 25(2): p. 331-346.

Gong, L., et al., A novel effective medium theory for modelling the thermal conductivity of porous materials. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2014. 68: p. 295-298.

Kohout, M., A.P. Collier, and F. Štěpánek, Effective thermal conductivity of wet particle assemblies. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2004. 47(25): p. 5565-5574.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.