AISI 1040 Çeliği Üzerine Aps Yöntemi ile Kaplanmış WC%12 Co ve Mo Yüzeyinin Mikro-abrasyon Aşınma Davranışları

Vahap NECCAROĞLU, Fethullah YILDIZ, Melike Hazal TERKEŞLİ, Hanife ÖZLİMAN, Hüseyin TÜRKYÜCEL

Özet


Bu çalışmada, AISI 1040 çeliğinin yüzeyi atmosferik plazma sprey  (APS) yöntemi ile kaplanmıştır. Kaplama İşleminde boyutu 45-50 µm WC + % 12 Co ve Mo tozları kullanılmıştır. Kaplama işlemi sonrasında numunelere geleneksel karekterizasyon yöntemleri ( Mikrosertlik, Tarayıcı Elektron Mikroskobu (SEM) ve X- Ray analizi) uygulanmıştır. Üretilen numunelerin aşınma davranışları mikro-abrasyon deney yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Mikro-abrasyon aşınma deneylerinde solüsyon içerisindeki aşındırıcı oranı ve bilye dönme hızı gibi parametrelerin aşınma üzerine etkileri incelenmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda WC + % 12 Co tozları ile yüzeyi kaplanan numunelerin mikro sertlikleri Mo tozları ile yüzeyi kaplanan numunelere göre 2.4 kat daha fazla sertliğe sahip olduğu ve bu sertlik değerinin numunelerin aşınma direncinde etkili olduğu görülmüştür. Aşındırıcı solüsyon içerisindeki abrasiv oranının artması numunelerde hacim kayıplarını arttırmıştır ancak aşınma mekanizmasında değişikliğe sebebiyet vermemiştir.


Anahtar Kelimeler


Mikro-abrasyon; APS; Adhesiv aşınma; AISI 1040

Tam Metin:

PDF

Referanslar


P. Zhang, F.C. Zhang, Z.G. Yan, T.S. Wang, L.H. Qian, Wear property of low temperature bainite in the surface layer of a carburized low carbon steel, Wear 271 (2011) 697–704.

J. Mateos, J.M. Cuetos, E. Fernández, R. Vijande, Wear 239 (2000) 274.

A. Vaidya, T. Streibl, L. Li, S. Sampath, O. Kovarik, R. Greenlaw, An integrated study of thermal spray process–structure–property correlations: A case study for plasma sprayed molybdenum coatings, Materials Science and Engineering (2005) 191–204

A. Çakan, M.M. Yıldırm AISI 1070 çeliğinden üretilen işlemsiz, yüzey işlemli ve sert yüzey kaplamalı kesici takımların mekanik özelliklerinin mikroyapı ve kesme performanslarının incelenmesi, Doktora Tezi Elazığ (2006)

S. Sampath, S. Usmani, D.L. Houck, Proceedings of the Annual Conference on Minerals and Metals, 1998, p. 145.

G. Brunoa, C. Fanarab, F. Guglielmettia, B. Malardd, Characterization and residual stress analysis of wear resistant Mo thermal spray-coated steel gear wheels, Surf. Coat. Technol. 200 (2006) 4266–4276.

J. Khedkar, A.S. Khanna, K.M. Gupt, Wear 205 (1997) 220.

V. Philipps, Tungsten as material for plasma-facing components in fusiondevices, J. Nucl. Mater. 415 (2011) S2–S9.

G. Pintsuk, 4.17—Tungsten as a plasma-facing material, in: R.J.M. Konings(Ed.), Comprehensive Nuclear Materials, Elsevier, Oxford, 2012, pp. 551–581.

J. Matˇejíˇcek, B. Nevrla, M. Vilemova, H. Boldyryeva, Overview of processing technologies for tungsten-steel composites and FGMs for fusion applications, Nukleonika 60 (2015) 267–273.

J. Matˇejíˇcek, B. Nevrlá, M. Vilémová, H. Boldyryeva, Overview of processing technologies for tungsten-steel composites and FGMs for fusion applications,Nukleonika 60 (2015) 267–273.

Y. Yahiro, M. Mitsuhara, K. Tokunakga, N. Yoshida, T. Hirai, K. Ezato, S. Suzuki,M. Akiba, H. Nakashima, Characterization of thick plasma spray tungsten coating on ferritic/martensitic steel F82H for high heat flux armor, J. Nucl.Mater. 386–388 (2009) 784–788.

Y. Niu, X. Zheng, H. Ji, L. Qi, C. Ding, J. Chen, G. Luo, Microstructure andthermal property of tungsten coatings prepared by vacuum plasma spraying technology, Fusion Eng. Des. 85 (2010) 1521–1526.

T. Kawamura, Sumitomo Technical Report 3-146, 1995, p. 78.

J.T. Collins, SR Instrumentation Engineering Group Report, 2000.

J. Huang, P.Z. Zhang, H.Y. Wu,W.J. Bao, Investigation of W-Mo alloyed layer synthesised by double glow plasma surface metallurgy, Surf. Eng. 27 (2011) 113–117.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.