Reaktif Boyama Sonrası İşletme ve Laboratuvar Yıkama Uygulamalarının Renk Değişimine Etkisinin İncelenmesi

Murat KIROĞLU, Resul FETTAHOV, Müslüm KAPLAN

Özet


Reaktif boyarmaddeler lif makro molekülleriyle reaksiyona girebilen ve liflere kovalent bağlarla bağlanabilen boyarmaddelerdir.  Bu yüzden de boyama ve yıkama şartlarındaki değişmeler renk farklarına neden olmaktadır. İşletmeler endüstriyel üretime geçmeden önce laboratuvar ortamında boyama ve yıkama uygulaması yapmaktadır. Bu noktada, laboratuvar ortamında yapılan numune boyamalar ve yıkama-kurutma işlemleri, aynı koşullarla da olsa işletmede yapıldığında, elde edilen renkler arasında ton farklılıkları ortaya çıkabilmektedir. Çalışmada, işletme ve laboratuvar tipi yıkama işlemlerinin renk değerlerine etkisi incelenmektedir. Özellikle IR ısıtma sistemli numune boyama cihazlarında renk farkının belirlenen tolerans değerlerinin üstünde renk farkı görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Reaktif boyama; Renk farkı; Numune boyama; Yıkama işlemi; Tekrarlanabilirlik

Tam Metin:

PDF

Referanslar


- Broadbent, A., D., (2001) Basic Principles of Textile Coloration, Society of Dyers and Colourists, Bradford, UK.

- Başer İ,. İnanıcı Y., (1990) Boyarmadde Kimyası, Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Tekstil Eğitimi Bölümü, 102-105, İstanbul.

- Yurdakul, A. ve Atav, R. (2006). Boya-baskı esasları, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma-Uygulama Merkezi Yayını, İzmir.

- Smulders, E., (2007). Laundry Detergents, Henkel KGaA, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, Wheinheim, Germany.

- Burkinshaw, S., M., Katsarelias, D., (1997). The Wash-off of Reactive dyes on Cellulosic Fibres Part 2. Monochlorotriazinyl Dyes on Cotton, Dyes and Pigments, Vol.33, No:1, p.11-31.

- Balcı, O. ve Oğulata, R. T. (2009). Prediction of the changes on the CIELab values of fabric after chemical finishing using artificial neural network and linear regression models. Fibers and Polymers, 10 (3), 384-393.

- Yurdakul, A., Öktem, T., Kumbasar, P., Atav, R., Korkmaz, A., Arabacı, A., (2003). Boyama İşleminden Sonra Kullanılan Tekstil Kimyasallarının ve Diğer Terbiye İşlemlerinin Haslık Özellikleri Üzerine Etkileri, Tekstil Araştırma Merkezi Proje, Proje No: TAM 2002-02, 90s.

- Burkinshaw, S., M., Son, Y., A., (2006). Comparasion of the Colour Strenght and Fastness to Repeated Washing of Acid Dyes on Standard and Deep Dyeable Nylon 6,6, Dyes and Pigments, Vol.70, p.156–163.

- Oğulata, R., T., Balcı, O., (2007). Effects of Extra Washing Aftertreatments on Fastness and Spectrophotometric Properties of dyed PET/Viscose/Elastane Fabric, The Journal of Textile Institute, Vol. 98, No. 5, 409-419.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.