Tuzlu Ortama Maruz Kalan Çelik Tel Ve Silis Duman Katkılı Betonların Mekanik Özellikleri

Ziyafeddin BABAYEV, Mehmet GÜRBÜZ, Hüseyin Okan ANADUT

Özet


Bu çalışma %10, %20 silis dumanı, %0.4, %0.8 çelik tel katkılı betonların 0 g/L, 15 g/L ve 30 g/L sodyum klorürlü (NaCl) ortamda mekanik özelliklerinin araştırılmasını içermektedir. Bu amaçla üretilen taze betonlar üzerinde birim ağırlık ve işlenebilme (Vebe) deneyleri yapılmıştır. Ayrıca 28. Ve 91. günlerde sertleşmiş beton numuneler üzerinde çelik tel takviyeli ve silis dumanı katkılı betonlar üzerinde basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı ve eğilme dayanımı tayini deneyleri yapılmıştır. Bu çalışmada elde edilen deney sonuçlarına bağlı olarak, çelik telin ve silis dumanının tuzlu ortama maruz betonların performansına belirgin etkisinin olmadığı söylenebilir.


Anahtar Kelimeler


Beton; Çelik Tel; Silis Dumanı; Çekme; Basınç ve Eğilme Dayanımı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arslan,A., Çelik Lifli Betonların Özellikleri ve Kullanım Potansiyeli, Türkiye Mühendislik Haberleri, 369(1993) 29-33.

Balaguri, P.N. and Shah, S.P., 1992. Fiber Reinforced Cement Composites,McGrawHill,Inc,Singapore.

TS-10513 Çelik Teller- Beton Takviyesinde Kullanılan Çelik Teller

Babayev, Z.M. Çelik tel ve silis duman katkılı betonların normal betonlara göre üstün özellikleri. Azerbaycanda İnşaat ve Mimarlık dergisi,4.sayı Aralık 2015,Bakü,s.43-46.

Köksal, F., Yiğit, İ., Yerlikaya, M., Şahin, Y., Silis Dumanı ve Çelik Tel Kullanımının Yüksek Dayanımlı Betonların Mekanik Özelliklerine Etkisi, 6.Ulusal Beton Kongresi, 16-18 Kasım 2005, İTÜ, Maslak/İstanbul,s.317-326.

Babayev, Z.M. Tuzlu ortamın betona etkisi. Azerbaycanda İnşaat ve Mimarlık dergisi,2.sayı Haziran 2016, Bakü, s.39-43.

Yüzer, N., 1998. Silis Dumanı katkılı Betonarme Elemanlara Klorür Etkisini Hızlandırılmış Korozyon Deneyi ile Araştırılması, Doktora Tezi, Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

ACI COMMITEE 544 1982 Amerikan Concrete Institute standartı

TS 10514 Beton-Çelik Tel Takviyeli-Çelik Telleri Betona Karıştırma ve Kontrol Kuralları

TS EN 12350-6 Beton-Birim Ağırlık Deneyi Tayini

TS EN 12350-3 Beton- Taze Beton Deneyleri- Vebe Deneyi

TS EN 12390-3 Beton-Deney Numunelerinin Basınç Dayanımı Tayini

TS EN 12390-6 Beton-Deney Numunelerinin yarmada Çekme Dayanımı Tayini

ASTM C 1018 American Society of Testing Materials Standartı

TS-10515 Beton-Çelik Tel Takviyeli- Eğilme Mukavemeti Deney Metodu

TS EN 12390-5 Beton- Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.