Hakem ve Yazar Bilgilendirme

1. Yayınlanması için dergimize gönderilen eser, editör ve bölüm editörlerinin kontrollerinden sonra hakemlere gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci 15 gündür. Bu süre içerisinde değerlendirme yapmayan hakemlerden hakemlik talebi geri çekilir ve hakem değişikliğine gidilerek yeni bir hakemle süreç tekrarlanır.

2. Editör ve hakemlerce verilen düzeltmelerin yapılabilmesi için yazarlara tanınan süre 15 gündür. Bu süre içerisinde dönüş yapmayan yazarların eserleri reddedilecektir.

3. Hakemler değerlendirmelerini hakem değerlendirme formlarını kullanarak yapabilirler. Ancak ihtiyaç duydukları takdirde gerekli düzeltmeleri ve işaretlemeleri makale üzerinde de ayrıca gösterebilirler.

4. Dergimiz 2014 Aralık sayısı itibariyle sadece elektronik ortamda yayınlanacaktır. Yayın kurulunca yayınlanması uygun görülen eserlere elektronik ortamdan PDF formatında tam metin olarak ulaşılabilecektir.