Yayın İlkeleri

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi Yayın İlkeleri

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri (MÜTEB);

Çevre Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği 

Alanları başta olmak üzere mühendislik dallarında hazırlanan Türkçe veya İngilizce dillerinden birisi ile yazılan orijinal eserleri yayınlar. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az iki sayı çıkarılır. Ayrıca her sayıda en fazla 2 adet derlemeye yer verilir. Derlemeler bilimsel dergilerde yayınlanmış bilimsel yazıların, çalışmaların veya güncel gelişmelerin belirtilen konuda yoğun çalışmaları bulunan deneyimli yazarlarca yapılan bir sentezi, yorumu ve durum değerlendirmesi şeklinde olmalıdır. Orijinal araştırma makaleleri yüksek lisans ve doktora tezinden alınmış ise bu durum eserin başlığının sonunda üst indis olarak numara verilerek eserde dip not olarak belirtilir.

Yayınlanacak eserlerin (kısmen veya tamamen) daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın haklarının verilmemiş olması zorunludur. Yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

Yayımlanmak üzere gönderilen her eser iki veya üç danışman tarafından değerlendirilir; yayın kurulunca makale kabul veya red kararı verilir. Eser danışmanlarının isimleri yazarlara bildirilmez.

Danışmanlarca yeterli görülmeyen eserlerin danışman önerisi doğrultusunda düzenlenmesi talep edilir. Amaç eserlerin yeterli düzeye ulaştırılması ve kaliteli çalışmalar ortaya konmasıdır. Yeterli düzeye ulaştırılamayan eserler reddedilir. Red gerekçeleri yazarlara açıklanmak zorunda değildir.

Yayınlanması kabul edilen eserler için, bütün yazarlarca imzalanmış Telif Hakları Devir Formu muteb@bartin.edu.tr veya bartinmutebdergisi@gmail.com adresine gönderilmelidir.