Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014): Haziran Sayısı 7075 Alüminyum Alaşımının Tornalamasında Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkilerinin Analizi Özet   PDF
Tugay DİŞBUDAK, Sadri ŞENSOY
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Haziran Sayısı AISI 1040 Çeliği Üzerine Aps Yöntemi ile Kaplanmış WC%12 Co ve Mo Yüzeyinin Mikro-abrasyon Aşınma Davranışları Özet   PDF
Vahap NECCAROĞLU, Fethullah YILDIZ, Melike Hazal TERKEŞLİ, Hanife ÖZLİMAN, Hüseyin TÜRKYÜCEL
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Aralık Sayısı AISI O2 Takım Çeliğinin Frezelenmesinde Minimum Miktarda Yağlama (MQL) Sisteminin Kesme Performansına Etkisi Özet   PDF
Bilal KURŞUNCU, Ali YARAŞ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Aralık Sayısı Al6061 Matrisli Geleneksel ve Atık Takviyeli Hibrit Kompozitlerin Tribolojik Davranışlarının İncelenmesi Özet   PDF
Onur KAMBER, Serkan ATEŞ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013): Aralık Sayısı Altı Nozullu Karşıt Akışlı Vorteks Tüpünün Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi Özet   PDF
Volkan KIRMACI, İsmail CEBECİ, Mehmet Yavuz BALALI
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Aralık Sayısı Astronot Giysilerine Uygulanan Testler Özet   PDF
Emrah TEMEL, Faruk BOZDOĞAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Aralık Sayısı Ba2Ca(BO3)2: M3+ (M3+: Bi and Dy)’nin Fotolüminesans Özellikleri Özet   PDF (English)
İlhan PEKGÖZLÜ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2015): Haziran Sayısı Bartın İlinde Kullanılan Isıtma Sistemlerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi Özet   PDF
Yasemin OĞUZ, Volkan KIRMACI
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Aralık Sayısı Bartın Kentinde Araç Trafiğinden Kaynaklı Gürültü Kirliliği Üzerine Bir Ön Çalışma Özet   PDF
Niyazi Erdem DELİKANLI, Cengiz YÜCEDAĞ, Ali KAPDI
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Aralık Sayısı Basınçlı İnfiltrasyon Yöntemi İle Üretilmiş Üçlü Model SiC/Al2014 Kompozitin Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine İnfiltrasyon Sıcaklığı, Basıncı ve Mg İlavesinin Etkisi Özet   PDF
Serkan ATEŞ, İbrahim UZUN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2014): Haziran Sayısı Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Özet   PDF
Ahmet BEYCİOĞLU, Yılmaz ARUNTAŞ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Aralık Sayısı Bir Konfeksiyon İşletmesinde “U” Tipi Üretim İçin Montaj Hat Dengeleme Çalışması ve Bir Örnek Uygulama Özet   PDF
Yunus BOZBAHÇE, Mahire CİHANGİROVA
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Aralık Sayısı Bir Rüzgar Çiftliği Yatırımının Ekonomik Analizi Özet   PDF (English)
Baranalp ÖZKAN, Mehmet Cabir AKKOYUNLU
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Haziran Sayısı Bluetooth Bağlantılı Ultrasonik Sıvı Seviyesi Ölçer Tasarımı ve Endüstriyel Proses Uygulamaları Özet   PDF
Serdar ALTIN, Fatih BULUT
 
Cilt 4, Sayı 2 (2016): Aralık Sayısı Borlanmış X38CrMoV5-3 Sıcak İş Takım Çeliğinin Yüksek Sıcaklık Kuru Kayma Davranışlarının İncelenmesi Özet   PDF
Mustafa Sabri GÖK, Cansu KARAKAYA, İlknur KAVLAK, Merve ÇAKMAK, Azmi ERDOĞAN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2015): Haziran Sayısı Buğdaylardaki Sürme Hastalığı Tilletia Foetida’nın Spesifik ISSR Markörler ile Erken Tespiti Özet   PDF
Ahmet UMAY, İsmail POYRAZ, Gülçin AKGÖREN PALABIYIK, Fahri ALTAY
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Aralık Sayısı Çok Noktalı Şekillendirme ile Parça Üretimi Özet   PDF
İsmail DURGUN, Emre DORUK
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Haziran Sayısı Dikdörtgen Kesitli Açık Kanallarda Batık Kanatların Şev Stabilitesi Üzerinde Etkisi Özet   PDF
Fikret KOCABAŞ, Ercan GEMİCİ, Mehmet ARDIÇLIOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 1 (2015): Haziran Sayısı Dokuma Üretiminde Kullanılan Sargı Çeşitleri Özet   PDF
Resul FETTAHOV, Yalçın YEŞİL, Nigar MAHMUDOVA
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013): Aralık Sayısı Editörden Ayrıntılar   PDF
usorgucu Editör
 
Cilt 5, Sayı 2 (2017): Aralık Sayısı Eğik Eğilme ile Birlikte Burulmaya Zorlanan Dikdörtgen Kesitlerin Optimum Boyutlandırılması Özet   PDF   .
Mirali NURALİYEV, Onur İYNEN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2016): Haziran Sayısı Eğitim Tipi CNC Freze Tezgâhı Prototip Tasarımı ve İmalatı Özet   PDF
Fuat KARTAL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2013): Aralık Sayısı Elmaların Dondurarak Kurutma Davranışları Deneysel Sonuçlarının Ampirik ve Yarı Ampirik Modeller Kullanılarak Modellenmesi Özet   PDF (English)
Volkan KIRMACI, Tayfun MENLİK, Hüseyin USTA
 
Cilt 2, Sayı 2 (2014): Aralık Sayısı Erkek Çorap Boğazının Form Koruma Özelliğinin Deneysel İncelenmesi Özet   PDF
Mahire CİHANGİROVA, Resul FETTAHOV, Yalçın YEŞİL, Müslüm KAPLAN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2015): Aralık Sayısı Farklı Mimari Durumların Enerji Tüketimi ve Çevresel Etkileri Üzerine Bir Araştırma Özet   PDF
Ahmet ERDOĞAN, Suat CANBAZOĞLU
 
Toplam 80 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 > >>